Aplinkosauga

UAB „Raifetas” vadovaudamasi LR atliekų tvarkymo įstatymu, naudotas padangas priima nemokamai. Padangas privaloma rūšiuoti, norėdami atsikratyti netinkamomis naudoti, prašome kreiptis į aptarnaujantį personalą. Mūsų įmonė perduos jūsų atitarnavusius sunkvežimių ar autobusų padangas atliekų tvarkymo įmonėms, kurios juos tinkamai sutvarkys (paruoš perdirbimui arba perdirbs pačios). Mes esame PIO (Padangų Importuotojų Organizacija) nariai – https://pio.lt/.

NAUDOTOS PADANGOS

Šios atliekos, galini ilgam užteršti mūsų aplinką, nes ji suyra tik per kelis šimtus metų. Naudotų padangų keliamas pavojus aplinkai ir žmonių sveikatai. Pamiškėse, grioviuose ar upės pakrantėje suguldytos sudilusios padangos ne tik darko vaizdą, bet gali tapti ir gaisro priežastimi. Padanga yra naftos produktas, todėl degdama į aplinką išskiria daug kenksmingų medžiagų, kurios įtakoja plaučių, širdies ir kraujotakos ligas. Pakenkia aplinkai, dėl ko užteršiama gyvūnijos aplinka, nukenčia mitybinės grandinės, kas gali įtakoti tam tikrų rūšių išnykimą. Naudotas padangas draudžiama šalinti kartu su komunalinėmis ir ne sukomunalinėmis atliekomis. Draudžiama deginti.

NAUDOTŲ PADANGŲ TINKAMAS SUTVARKYMAS

Nusidėvėjusias padangas galima nemokamai atiduoti padangų platinimo vietose tuomet, kai atiduodamos padangų atliekos skirtos tam pačiam transporto priemonės tipui ir jų yra tiek, kiek perkama naujų. Gyventojai nusidėvėjusias padangas gali atiduoti į savivaldybėms priklausančias didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles. Sąrašą galima rasti čia: www.am.lt
Į tokias aikšteles gyventojai per metus gali nemokamai atiduoti iki 4 lengvųjų automobilių padangų. Prieš vežant atliekas į artimiausią aikštelę, reikėtų pasitikslinti, kokias atliekas ji priima, nes skirtingose aikštelėse priimamos skirtingos atliekos, pvz., ne visur priimamos buities pavojingos atliekos. Į aikšteles atliekas atvežti galima bet kuriuo jų darbo metu. Išsamią informaciją apie savivaldybėse veikiančias didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles, jų adresus, darbo laiką ir priimamas atliekas teikia savivaldybių atstovai. Aikštelių adresai skelbiami savivaldybių ir Aplinkos ministerijos interneto svetainėse.

NAUDOTŲ PADANGŲ PERDIRBIMAS

Guma – pagrindinė padangų sudedamoji dalis, kurios savybės, net ir pasibaigus padangų eksploatavimo laikui, nedaug pakinta. Atsižvelgiant į tai, padangas tikslinga perdirbti, atskiriant gumą nuo kitų sudedamųjų dalių (metalo, tekstilės) ir vėliau ją panaudoti kitiems produktams gaminti. Gautas gumos granules galima panaudoti asfaltui, guminėms dangoms (pvz.,skirtoms vaikų žaidimo aikštelėms), automobilių statymo apsaugoms ir kitiems produktams gaminti.

Nusidėvėjusios padangos gali būti naudojamos ir energijai gauti. Lietuvoje tokiu tikslu padangas naudoja AB „Akmenės cementas“. Jos yra deginamos naudojant specialius filtrus, neutralizuojančius degant išsiskiriančias kenksmingas medžiagas Deginimas vyksta itin aukštos temperatūros krosnyje, o susidarę pelenai panaudojami cementui gaminti.